Meklēt šajā emuārā

ceturtdiena, 2019. gada 15. augusts

Bioekonomika un aprites bioekonomika.

Nav iespējams izveidot nākotni, ņemot par pamatu modeli "paņemt, uztaisīt, izmest". Daudzi dabas resursi ir ierobežoti, un ir jāatrod veids, kā tos izmantot no vides un ekonomikas viedokļa ilgtspējīgi. Izmantot esošos resursus labākajā iespējamajā veidā ir arī uzņēmumu ekonomiskajās interesēs.
Aprites ekonomikā produktu un materiālu vērtība tiek uzturēta iespējami ilgi, atkritumu radīšana un resursu izmantošana tiek samazināta, un, kad produkts ir sasniedzis dzīves cikla beigas, resursi paliek ekonomikā, kur tos izmanto atkal un atkal, lai radītu papildu vērtību. Šis modelis var palīdzēt radīt drošas darbvietas Eiropā, veicināt inovācijas, kas sniedz konkurences priekšrocības, un nodrošināt tādu cilvēku un vides aizsardzības līmeni, ar ko Eiropa var lepoties. Tas arī var nodrošināt patērētājus ar ilgāk lietojamiem un inovatīviem produktiem, kas palīdz ietaupīt naudu un uzlabot dzīves kvalitāti.
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6204_lv.htm

trešdiena, 2019. gada 14. augusts

Skumja ziņa - Mūžībā aizgājusi mūsu pirmā agromežsaimniecības projekta pētniece Biruta Jansone.

1983. gadā ieguvusi lauksaimniecības zinātņu doktora grādu (Dr.agr.) un iecelta par Zemkopības institūta lopbarības kultūru nodaļas vadītāju. No 1990. gada bijusi vadošā pētniece, lopbarības tauriņziežu selekcionāre. Institūtā strādājusi līdz 2016.gadam. In memorium. Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

pirmdiena, 2019. gada 12. augusts

Bioekonomikas nozīme

http://zm.gov.lv/en/presei/kaspars-gerhards-development-of-bioeconomics-requires-an-appropriate-e?id=10259
Kaspars Gerhards, the Minister: “A sustainable bioeconomics is based on knowledge, a successful development of a product and its advancement on the market. Just as important is the development of a supporting innovation environment, particularly in rural areas. We must promote an understanding what bioeconomics can contribute to the environment and national economy, as well as a good quality continuing education, adjusted to the needs of bioeconomics sectors, must also be offered.”