Meklēt šajā emuārā

pirmdiena, 2011. gada 28. februāris

Projekta "Daudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas modeļu izstrāde" aktualitātes

Turpmāk Eiropas Reģionālās attīstības fonda finasētā projekta "Daudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas modeļu izstrāde " (Nr. 2010/0268/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/118) aktuālitātēm varēs sekot, netikai vadošā partnera Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" mājas lapā, bet arī interneta vietnē, kas izveidota, lai atspoguļotu projekta gaitu un nodrošinātu sadarbību ar praktiķiem un interesentiem.