Meklēt šajā emuārā

Daudzgadīgie zālaugi - energokultūras

GALEGA
Šeit var iepazīties ar profesora Valda Auziņa apkopoto informāciju par
Austrumu galegas (Galega orientalis Lam.) kultivēšanu un pielietojumu.

Par citiem daudzgadīgajiem zālājiem vairāk varēs izlasīt emuārā  "daudzgadīgie zālaugi"

Jaunas šķirnes

http://www.agronomi.lv/docs/BILETENS%20%20Nr.%2013.pdfhttp://www.agronomi.lv/docs/BILETENS  Nr. 13