Meklēt šajā emuārā

sestdiena, 2013. gada 28. decembris

Kārklu klona reģistrācijas procesa uzsākšana


2013. gada 16.janvaŗī iesniedzām iesniegumu par jaunas kārklu šķirnes "Visvaldis" nosaukuma reģistrāciju Latvijā
Arī šī ir villainzaru kārkla šķirne, kas vienlīdz labi izmantojama gan apstādījumos, savas koši spilgti tumži zaļās dzinumu krāsas dēļ, gan arī kā vēja aizsargjosla, jo tai blīvs cers, škirne būs piemērota arī šķeldu ieguvei, jo 3-5 gadu aprites ciklā veido samērā pieklājīgu biomasu. Iegūtā šķelda izmantojama gan kā bioenerģijas avots, gan kā mulča, gan ķīmiskās pārstrādes izejviela. Šķirne ir vīrišķais augs, tātad biškopjiem no tās būs pirmie pavasara putekšņi. Pie kam, tieši 1-5 gadu aprites laikā šķirne saglabā savas dekoratīvās īpašības - šādi iespējams kombinēt tās izmantošanu ainavas veidošanai ar citu materiālu labumu ieguvi.
Šķirnes nosaukums izvēlēts par godu LVMI Silava ilgadīgajam Meža augsnes laboratorijas vadītājam Dr. silv. Visvaldim Kāpostam.
TURPMĀK VĒLAMIES VEIKT TĀS REĢISTRĀCIJU ARĪ CITĀS EIROPAS VALSTĪS.
SPILGTI TUMŠI ZAĻI DZINUMI

KOMPAKTA, BET BLĪVA CERA FORMA

ceturtdiena, 2013. gada 19. decembris

Daudzfunkcionālu energokoksnes plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas ekonomiskais modelis

Modelis izveidots četru alternatīvu modelēšanai un pamata ekonomisko rādītāju - NPV (Tagadnes tīrās vērtības), B/C (Ieņēmumu izdevumu attiecības), IRR (iekšējās peļņas likmes) un EAI (ekvivalento ikgadējo ieņēmumu) aprēķināšanai. (Klemperer. 1996 Forest resource economics and finance).
Tabulā 'Darbi' uzskaitīti iespējamākie nepieciešamie darbi (pakalpojumi) un to nomas izmaksas, lietotājs ar zaļu krāsu iekrāsotajās rūtiņas var likt savas vērtības.
Tabula "raža" Radītas četras alternatīvas zāģbaļku plantācija, zāgbaļku plantācija ar kopsānas cirti, papīrmalkas plantācija, enerģētiskās koksnes  plantācija,  katrai ticamākais un optimistiskākais scenārijs. Modelētājam ir iespējams mainīt iegūstamās krājas.
Tabula "Pamattabulas" parādītas izmaksu plūsma pa aprites cikliem kurus izmanto izmaksu ekonomisko rādītāju aprēķināšanai. Vērtības iegūtas no saistītajām šūnām iepriekšējās tabulās.  Nepieredzējušam lietotajam nav ieteicams mainīt vērtības šai tabulā! Visi aprēķinu rezultāti un to interpretācija ir lietotāja paša atbildība!!!
Tabulās ZāgbPlant, ZāgbKopš, PapPlant un EnerģPl modelētajs var ielikt savu sadalījumu pa sortimentu veidiem.

Apšu hibrīdu plantācijas
Papeļu plantācijas