Meklēt šajā emuārā

ceturtdiena, 2013. gada 19. decembris

Daudzfunkcionālu energokoksnes plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas ekonomiskais modelis

Modelis izveidots četru alternatīvu modelēšanai un pamata ekonomisko rādītāju - NPV (Tagadnes tīrās vērtības), B/C (Ieņēmumu izdevumu attiecības), IRR (iekšējās peļņas likmes) un EAI (ekvivalento ikgadējo ieņēmumu) aprēķināšanai. (Klemperer. 1996 Forest resource economics and finance).
Tabulā 'Darbi' uzskaitīti iespējamākie nepieciešamie darbi (pakalpojumi) un to nomas izmaksas, lietotājs ar zaļu krāsu iekrāsotajās rūtiņas var likt savas vērtības.
Tabula "raža" Radītas četras alternatīvas zāģbaļku plantācija, zāgbaļku plantācija ar kopsānas cirti, papīrmalkas plantācija, enerģētiskās koksnes  plantācija,  katrai ticamākais un optimistiskākais scenārijs. Modelētājam ir iespējams mainīt iegūstamās krājas.
Tabula "Pamattabulas" parādītas izmaksu plūsma pa aprites cikliem kurus izmanto izmaksu ekonomisko rādītāju aprēķināšanai. Vērtības iegūtas no saistītajām šūnām iepriekšējās tabulās.  Nepieredzējušam lietotajam nav ieteicams mainīt vērtības šai tabulā! Visi aprēķinu rezultāti un to interpretācija ir lietotāja paša atbildība!!!
Tabulās ZāgbPlant, ZāgbKopš, PapPlant un EnerģPl modelētajs var ielikt savu sadalījumu pa sortimentu veidiem.

Apšu hibrīdu plantācijas
Papeļu plantācijas 


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.