Meklēt šajā emuārā

piektdiena, 2013. gada 20. septembris

Sadarbojamies ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru

Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes izmantošanas veidi mežsaimniecības produktu ieguvei.

Norises vieta: Skrīveru novads Zemkopības institūts 7 (lielā zālē), Skrīveri
Norises laiks: 25.09.2013

Lauksaimniecības zemju apsaimniekošana, ierīkojot īscirtmeta plantācijas vai kokaugu stādījumus.


Laiks
Stundu skaits
Saturs
Lektors
10 00-10 30
0.5
ES atbalsts plantācijām. Tiešo maksājumu pieteikšanas kārtība. LAD
10 30-11 00
0.5
Kā piereģistrēt kokaugu stādījumus lauksaimniecības zemē - īscirtmeta plantācijas, plantāciju mežs vai mežs? Likumdošanas normas. Jekaterīna Blaua, MKPC,
Rita Daščiora, MKPC
11 00 - 12 00
1
Informācija par ES audzētajām un Latvijai piemērotajām energokultūru sugām Dagnija Lazdiņa, LVMI “Silava”,
Sarmīte Rancāne, LLU aģentūra “Zemkopības zinātniskais institūts”
12 00 - 12 15

Kafijas pauze, brauciens uz objektiem
12 15 - 13 15
1
Kokaugu plantāciju ierīkošana un apsaimniekošana. Plantācijas dažādiem nolūkiem. Dagnija Lazdiņa, Sarmīte Rancāne
13 15 - 15 15
2
Platības dažādas izmantošanas iespējas – variējot stādījumu un sējumu shēmas.* Dagnija Lazdiņa, Sarmīte Rancāne
Kopā st.
5


* „Daudzfunkcionālu lapu koku un enerģētisko augu plantāciju ierīkošanas un apsaimniekošanas modeļu izstrāde” Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta (Nr. 2010/0268/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/118)demonstrācijas stādījums.
Pieteikties dalībai LAUKU TĪKLA MĀJAS LAPĀ :http://www.laukutikls.lv/piesakies_seminariem?task=add&p=553

ceturtdiena, 2013. gada 12. septembris

Aicinām apmeklēt pasākumu "Lauki ienāk pilsētā"

14. septembrī Rīgā norisināsies vērienīgs pasākums - "Lauki ienāk pilsētā", kas organizēts ar mērķi popularizēt lauksaimniecības nozari un lauku vidi, Latvijas izcelsmes produktus, pakalpojumus un izglītību, kurā iesaistās arī projekta Nr. 2010/0268/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/118  pētnieki.


Detalizēta informācija atrodama informatīvajā materiālā:

Kur teikts, ka :