Meklēt šajā emuārā

trešdiena, 2018. gada 3. oktobris

Par digestātu un mēslošanu

http://www.vaad.gov.lv/21/section.aspx/7208
Valsts augu aizsardzības dienests, atbildot uz iedzīvotāju sūdzībām par kūtsmēslu un digestāta (fermentācijas atlieku) izkliedi bez iestrādes augsnē un ar to saistītajām smakām, vērš uzmanību, ka saskaņā ar Ministru kabineta 23.12.2014. noteikumiem Nr.834  „Noteikumi par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem” šķidros kūtsmēslus, fermentācijas atliekas un vircu neiestrādā, ja tos lieto kā papildmēslojumu. (Papildmēslojums ir mēslošanas līdzekļu izkliede pa augošiem augiem). Līdz ar to šķidrmēslus, vircu un digestātu drīkst neiestrādāt augsnē, ja tos izmanto visa veida zālāju, ziemāju un ilggadīgo stādījumu papildmēslošanai jeb virsmēslošanai.

Izmantojot visa veida kūtsmēslus un digestātu pamatmēslojumā, t.i. pirms kultūraugu sējas vai stādīšanas, šķidrmēsli un virca augsnē jāiestrādā 12 stundu laikā pēc izkliedēšanas, digestāts un pakaišu kūtsmēsli - 24 stundu laikā.

pirmdiena, 2018. gada 1. oktobris

Prieks par sadarbības partneriem!

http://laukos.la.lv/priekszimiga-darba-apliecinajums

Sejējs

Zinātne praksē un inovācijas

Laureāts grupā “Zinātne praksei” – Dr. agr. Biruta Jansone, kopā ar LLU Zemkopības institūta zinātnieku grupu, zinātniskais darbs “Daudzgadīgo zālāju šķirņu pavairošana un izplatība Kanādā, Eiropā un Latvijā”