Meklēt šajā emuārā

piektdiena, 2020. gada 27. marts

Eiropas agromežsaimnieku satikšanās!

https://www.euraf2020.eu/
Pārcelts, bet ne atcelts
Agroforestry for the transition towards sustainability and bioeconomy

5th European Agroforestry
Conference

  • Nuoro, Sardinia (IT)
  • 5-7 Oct, 2020
  • EURAF2020

trešdiena, 2020. gada 4. marts

Zināmais nezināmajā - agromežsaimniecība

Latvijas Dabas fonds līdz 15. februārim aicināja pieteikties lauksaimniekus un zemes īpašniekus, kas ir ieinteresēti agromežsaimniecībā un vēlētos piedalīties pieteikuma sagatavošanā Latvijas Dabas fonda vadītam un Eiropas Komisijas līdzfinansētam projektam agromežsaimniecības prakses ieviešanai Latvijā.
Agromežsaimniecība ir kopējs apzīmējums zemes lietojuma sistēmām, kurās daudzgadīgi kokaugi (koki vai krūmi) tiek audzēti kopā ar kultūraugiem (labību, lopbarību) vai lopiem. Šajā sistēmā zemes apsaimniekošana notiek gan vienlaicīgi telpiski sakārtoti, gan secīgā maiņā. Agromežsaimniecība apvieno sevī tādus lauku izmantošanas veidus kā aleju lauksaimniecība, laukmaļu vai pretvēja stādījumi, parkveida pļavas vai ganības, meža dārzi un citus. Kas tad īsti ir agromežsaimniecība un kāpēc šāda pieeja būtu īpaši jāatbalsta, raidījumā Zināmais nezināmajā skaidro Latvijas Dabas fonda projektu vadītāja Valters Kinna,  Latvijas Lauku konsultāciju uz izglītības centra vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvilis un  Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava” vadošā pētniece Dagnija Ladziņa.
LVMI Silava un Zemkopības zinatniskais institūts pētījumus agromežsaimniecības paraksē kokaugu joslu stādījumi ar daudzgadīgām lauksaimniecības kultūrām uzsācis jau 2011. gadā.

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/agromezsaimnieciba-ka-sada-pieeja-ietekme-dabas-daudzveidibu.a127160/