Meklēt šajā emuārā

Digestāts

Eksperimentālā demonstrācijas objekta mēslošanai tika izmantots digestāts no LLU mācību un pētījumu saimniecības "Vecauce".

Tā ir pirmā Latvija un otrā Baltijā biogāzes elektrostacija. Kā pamatizejvielu izmanto šķidrmēslus un biomasu no enerģētiskajiem kultūraugiem. Šķidrmēsliem izbūvēta 4000 kubikmetru liela krātuve un 2000 kubikmetru ietilpības reaktors biogāzes ražošanai. Saražotā biogāze koģenerācijas stacijā tiek sadedzināta, iegūstot elektroenerģiju un siltumu. Elektroenerģija pēc paaugstināta tarifa tiek iepludināta "Latvenergo" kopējā tīklā. Siltumenerģiju izmanto pašas biogāzes reaktora darbības uzturēšanai un fermas vajadzībām.
Pašlaik koģenerācijas stacijas elektroenerģijas ražošanas jauda ir 260 kW un termiskā jauda – 356 kW. Intensificējot ražošanas procesus, iespējams sasniegt 400kW lielu elektrisko jaudu.