Meklēt šajā emuārā

Iegūto produktu noiets un realizācija

Gada laikā par 11% pieaugušas skujkoku iepirkuma cenas; bērza cenas svārstījušās

Maija Norenberga, Centrālā statistikas pārvalde
18.09.2013
Pārpublicēts no AgroPolspiektdiena, 20 septembris

2o13.gada 1. pusgadā skujkoku zāģbaļķu iepirkuma cenas, salīdzinot ar 2012. gada vidējām iepirkuma cenām, cēlušās vidēji par 11%, t.i., priedes zāģbaļķiem par 2-5 Ls/m3un egles zāģbaļķiem par 3-7 Ls/m3.
Bērza zāģbaļķu tirgū šā gada 1.pusgadā bijis vērojams neliels cenu kritums 1,8 Ls/m3 robežās tievā sortimenta bērza zāģbaļķiem, toties par 2 Ls/m3augusi cena resnajam sortimentam.
Melnalkšņa un apses zāģbaļķu segments, kas Latvijas tirgū ir pēc apjoma neliels un specifisks, ir spējis saglabāt iepirkuma cenas 2012. gada līmenī un pat nedaudz cenu paaugstināt – melnalksnim par 3 Ls/m3un apsei par 1,6 Ls/m3.
Iepirkuma cena bērza finierklučiem, salīdzinot ar iepriekšējo periodu, samazinājusies – A kategorijas finierklučiem par 2,6 Ls/m3 un B kategorijas finierklučiem par 1 Ls/m3.
Apaļo kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas sadalījumā pa koku sugām un kokmateriālu sortimentiem, Ls/m3
Sortiments 2011. gada 1.pusgads 2011. gada 2.pusgads 2012. gada 1.pusgads 2012. gada 2.pusgads 2013. gada 1.pusgads
Priede diametrs līdz 14 cm 31.05 30.45 27.94 27.55 30.37
diametrs 14-18 cm 39.86 38.51 40.52 39.77 45.24
diametrs 18-26 cm 43.57 42.12 43.26 43.55 47.36
diametrs virs 26 cm 46.04 44.76 43.89 44.85 51.95
Egle diametrs līdz 14 cm 31.58 29.68 30.66 30.07 32.87
diametrs 14-18 cm 41.06 41.39 40.39 41.58 46.52
diametrs 18-26 cm 43.48 43.56 44.22 45.09 52.16
diametrs virs 26 cm 42.14 44.94 45.86 46.00 52.77
Bērzs diametrs 18-24 cm 32.50 33.81 34.08 36.37 34.62
diametrs virs 24 cm 35.05 35.28 38.34 39.07 41.52
Melnalksnis diametrs 18-24 cm 25.80 24.49 23.26 23.03 26.02
diametrs virs 24 cm 31.36 31.47 33.26 30.57 30.58
Apse diametrs 18-24 cm 25.57 26.21 23.63 24.67 26.24
diametrs virs 24 cm 28.98 29.94 29.21 29.46 30.53
Bērza finierkluči A kategorija 40.32 42.69 44.73 44.48 41.84
B kategorija 39.29 40.62 39.25 39.26 38.28
Taras kluči (lapu koku) 26.14 25.67 24.23 24.87 25.83
Patlaban Latvijas kokapstrādes industrijā radies zināms apaļkoku deficīts. Tas skaidrojams ar lielu pieprasījumu pēc izejmateriāla, kā arī ar zāģēšanas jaudu palielināšanos. Zāģēšanas jaudas ir lielākas nekā apaļkoku resursi, kas savukārt noved pie iepirkuma cenu paaugstināšanās.
Pēc portāla www.latvianwood.lv publicētās informācijas gada sākumā aukstais laiks nodrošināja labvēlīgus apstākļus mežizstrādes darbiem un neradīja šķēršļus apaļkoku izvešanai no meža. Koksnes pieprasījums bija sabalansēts ar izcirstās apaļkoksnes apjomiem, un lielākai daļai skujkoku zāģbaļķu sortimenta iepirkuma cenas palika nemainīgas. Savukārt 2013. gada 2. ceturksnī zāģmateriālu un taras ražotāji, palielinoties konkurencei par skujkoku zāģbaļķu piegādēm, ievērojami palielināja egles un priedes zāģbaļķu iepirkuma cenas 2-7 Ls/m3 robežās.
Citādāka situācija izveidojās lapkoku apaļkoksnes tirgū. Pēc iepirkuma cenu paaugstināšanās janvārī bērza papīrmalkas uzkrājumi ostās strauji palielinājās. Lai mazinātu piegādes, notika straujš iepirkuma cenu pazeminājums. Notikušais papīrmalkas cenu kritums samazināja lapkoku cirsmu izstrādi un līdz ar to radīja arī bērza zāģbaļķu iepirkuma cenu samazināšanos.
Skuju koku zāģbaļķu iepirkuma cenas, Ls/m3
Lapu koku zāģbaļķu, finierkluču un taras kluču iepirkuma cenas, Ls/m3

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Maija Norenberga
Centrālā statistikas pārvalde

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.