Meklēt šajā emuārā

otrdiena, 2011. gada 31. maijs

svētdiena, 2011. gada 1. maijs

Martā un aprīlī veiktie darbi.

Martā nogalē tika uzsākta un aprīlī intensīvi veikta iepriekšējos gados ierīkoto īscirtmeta kārklu plantāciju uzmērīšana. Novērtēta ceru veidošanās un produktivitāte 1-5 gadus veciem kārkliem.