Meklēt šajā emuārā

pirmdiena, 2014. gada 14. jūlijs

Laukaugu, energoaugu un mēslojuma novitātes lauka izmēģinājumos


15.07.2014. plkst. 11.00


10:30 -11:00 Reģistrācija Skrīveros, pie Zemkopības institūta galvenās ēkas (Zemkopības institūts 7)

I daļa. Lauka izmēģinājumu apskate institūta apkārtnē
11:00-13:00 Daudzgadīgo zālaugu šķirnes, to audzēšana un izmantošana (B. Jansone, A.Jansons, S.Rancāne, V. Stesele)
Vasarāju graudaugu un rapša šķirņu salīdzinājums (A. Švarta)
„Yara” mēslošanas līdzekļu izmantošana kartupeļu audzēšanā (J. Vigovskis)
Augsnes kaļķošanas aktualitātes (J. Vigovskis, Saulkalne S pārstāvis)

II daļa. Daudzfunkcionālas enerģētiskās lapu koku un daudzgadīgo zālaugu plantācijas apskate
Objekta atrašanās vieta - autoceļa P32 “Augšlīgatne – Skrīveri” 66 km

13:15 -14:30 Dažādu sugu zālaugu un kokaugu audzēšanas iespējas enerģētisko augu plantācijā. Enerģētisko augu mēslošana, izmantojot atkritumproduktus: digestātu, notekūdeņu dūņas un koksnes pelnus (D. Lazdiņa, S. Rancāne).
Projekti ENERWOODS un SRC plus.


14:30 - Pusdienas un diskusijas

Piedalās: LVMI “Silava”, “Yara Suomi Oy’ (Somija), Saulkalne S


Saldo ķiršu stādījumi (1997-2014)

Stadījums ierīkots 1997. gadā. Apsekojam 2014. gada jūlija vidū pēc 17 gadiem.
 Novērtējam

 Atlasam labākos
 Ievācam ogas
 Novērtējam ierīkošanas tehnoloģijas ietekmi
Tubex "izdzīvojis", bet sen jau par mazu!