Meklēt šajā emuārā

ceturtdiena, 2012. gada 15. novembris

Septembrī un oktobrī paveiktais

Esam uzmērījuši koku augšanu.
Apkopojums par lapu koku un bērzu augšanas gaitu apskatāms šeit


Ieziemojam mazākā auguma kokus un koku galotnes,  veicot  apstrādi ar Cervacolu.

piektdiena, 2012. gada 31. augusts

Seminārs Madonā


Plašāk lasiet laikrakstā STARS 12.09.2012. http://www.estars.lv/raksti/19/18217
Sadarbojamies ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” filiāli "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs", Dagnija Lazdina stāstīs par pieredzi īscirtmeta kokaugu plantāciju ierīkošanā enerģētiskās koksnes ieguves vajadzībām.
Semināra programma:
Laiks
Stundu skaits
Saturs
Lektors
10 00-
10 30
0.30
Ievads. Teorētiskā daļa
Jaunie MK noteikumi Nr. 308,,Meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi,,
Mairita Bondare, MKPC Madonas-Cēsu nodaļas vadītāja
10 30-
12 30
2.0
Enerģētiskās koksnes plantācijas un
plantāciju meži, to ierīkošana un
apsaimniekošana
Dagnija Lazdiņa, vadošais pētnieks LVMI ,,Silava,,
12 30-
13 00
0.30
Diskusijas pie tējas tases. M.Bondare
13 00-
17 30
4.5
Objektos dabā –īscirtmeta kārklu plantācijas, to ierīkošanas tehnoloģijas, kopšana, apsaimniekošana.
Plantāciju ierīkošanas un kopšanas praktiskā pieredze.
Zviedru pieredze. Tehnika stādīšanai un ražas novākšanai.
Diskusijas
D. Lazdiņa

Reinis Silups un
Didzis Biķernieks, SIA „LATSALIX” pārstāvji

Pieteikt dalību seminārā var SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” mājas lapā sadaļā Piesakies bezmaksas izglītojošiem semināriem

trešdiena, 2012. gada 22. augusts

Augusta darbi

Papeles aug "griezdamās":

Pļaujam aizzēlumu:


Nezāļu apkarošanai izmēģinam herbicīdus un mulčēšanu ar sasmalcinatiem kārklu zariem :

Apsekojam privātos stādījumus:

Parastā kļava pļavā jūtas ļoti labi - augsnes sagatavošanas veids - vienlaidus arums, aizzēlums pļauts 1x sezonā.

Saldais ķirsis cietis no ziemas - pavasara sala, bet  pļavā jūtas ļoti labi. (augsnes sagatavošanas veids - vienlaidus arums, aizzēlums pļauts 1x sezonā)


pirmdiena, 2012. gada 30. jūlijs

Sižets LTV7 21.jūlija raidījumā "Tādas lietas"

Eksperimentālajā objektā 16.jūlijā viesojas Kazahijas meža darbinieku delegācija

D.Lazdiņa un A.Lazdiņšar viesiem tiekas Skrīveros un  iepazīstina viesus ar eksperimetāljā laukā paveikto. (A.Lazdiņa foto)


Preses relīze Zemkopības ministrijas mājas lapā.
Latvijā viesosies delegācija no Kazahstānas


Pirmdien un otrdien, 16.un 17.jūlijā, Latvijā viesosies delegācija no Kazahstānas. Viesus interesē norises Latvijas mežsaimniecībā, īpaši - pieredze un zinātnes atziņas meža reproduktīvā materiāla audzēšanā. Kazahstānas delegācija tiksies ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” pētniekiem, apmeklēs eksperimentālos stādījumus Rembatē, iepazīsies ar akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” pieredzi meža stādāmā materiāla audzēšanā un apmeklēs Podiņu kokaudzētavu, kas ir viena no modernākajām kokaudzētavām Baltijā.
Anda un Dagnijas Lazdiņu sagatvotais izdales materiāls.

2012.gada 5. jūlijā Lauka dienas

Lauka dienu atspoguļojums vietējā presē:
http://www.staburags.lv/portals/dzivelaukos/raksts.html?xml_id=27280

ceturtdiena, 2012. gada 31. maijs

Eksperimentālajā demo objektā notiekošo atspoguļo vietējais laikraksts

Papeļu un alkšnu stādīšanas dienā eksperiemtālajā demostrāciajas objektā, pēc projekta grupas uzaicinājuma, ierodas vietējās preses pārstāvji.
Par mums raksta rubrikā"Laba ziņa":
http://www.staburags.lv/portals/vietejas/raksts.html?xml_id=26154

Otrajā sezonā viss aug un zaļo!

Esam pabeiguši ierīkot stādījumus eksperimentālajā demonstrācijas objektā:
 Veiksmīgs galegas sējums pamīšu ar apses hibrīdu stādījumiem.
 Šogad iestādītie alkšņu hibrīdi jūtas labi un sākuši strauji augt.
 Atsēdinam uz celma daļu kārklu stādījuma.


pirmdiena, 2012. gada 21. maijs

Latvijā viesojās Salixenergi


Šī gada aprīļa nogalē Latviju apmeklēja Zviedrijā sekcionāto kārklu klonu autortiesību īpašnieku Salixenergi direktore Annika Henriksson.
Vizītes laikā notika iepriekšējos gados iestādīto platību apsekošana, kā arī diskusijas par kārtību kādā veicama jau esošo un turpmāk ierīkoto selekcionāto kārklu plantāciju uzskaite Latvijā.

sīkāka informācija www.latsalix.lv.

ceturtdiena, 2012. gada 15. marts

Ar autortiesībām aizsargāta, Zviedrijā selekcionēta un enerģētiskās koksnes ieguvei piemērota, kārklu stādāmā materiāla iegādes iespējas

Selekcionēto enerģētiskās koksnes ieguvei piemēroto kārklu klonu pavairošanas autortiesības, senāk piederēja Zviedrijas uzņēmumam Agrobranle, vēlāk tās pārņēma uzņēmums Lantmaneen
Bet tagad tās pieder uzņēmumam Salix Energi.

Uzņēmuma mājas lapā ir iespējams iepazīties ar stādāmā materiāla iegādes iespējām un izplatītāju tīklu Eiropas valstīs.

piektdiena, 2012. gada 3. februāris

Janvāra mēnesis pagājis gatavojot publikācijas un ziņojumus konferencēm

Janvāra mēnesī, ne tikai pieskatijām savus demonstrācijas objektus, bet arī čakli strādājām, veicot ievākto paraugu analīzes un apkopojot rudens uzmērījumos ievākto empīrisko materiālu. Projekta rezultāti apkopoti publikācijās un februārā mēnesī jau sniegti pirmie ziņojumi konferencēs.