Meklēt šajā emuārā

Kārkli

Īscirtmeta kārklu plantācijās enerģētiskās koksnes ieguvei

Selekcija

 

Mērķtiecīgs selekcijas darbs, atlasot labākos kārklu klonus un veicot starpsugu krustošanu, uzsākts Zviedrijā 20.gs. 70. gados. Šī darba rezultātā iegūti kārklu kloni, kas piemēroti dažādām augsnēm un klimatiskajiem apstākļiem.

Tie raksturojas ar strauju virszemes biomasas uzkrāšanu juvenīlajā vecumā (pirmos 3-5 gadus), nelielu dzinumu skaitu cerā un šauriem zarošanās leņķiem, kas atvieglo mehanizētu plantāciju novākšanu.

Trīsgadīgi dzinumi- pirmā aprite.


Dažādos augšanas apstākļos ieteicamas atšķirīgas kārklu šķirnes. Vietas, kur iespējami sala bojājumi, piemēram, ieplakās stādāmi Gudrun, Karin, Doris, Tora. Sausām vietām piemēroti Tordis, Inger. Pārējās platības visas iepriekšējās šķirnes un Sven, Torhild.

Ierīkošana un kopšana

Lai atvieglotu plantācijas kopšanu ierīko divrindu stādījumu (Att. 2), kur šaurākais attālums starp rindām ir 70-75 cm, platākais – 150 cm. Attālums starp spraudeņiem rindās ir 50-60 cm.
Izmantojot dubultrindu shēmu ierīkots kārklu stādījums
Izmantojot šo shēmu, 1 ha apstādīšanai nepieciešami 12-15 tūkst. spraudeņu. 
Plantāciju kopšana jāveic galvenokārt pirmajā gadā. Platākās rindstarpas var izpļaut vai uzirdināt mehanizēti, bet šaurākajās nezāles  ja spēcīgs aizzēlums, jāizravē ar rokām. Pirmajā gadā nepieciešamas  vismaz 2 rindstarpu rušināšanas.
Pirmajā ziemā pēc iestādīšanas labi augušus kārklus nozāģē ar krūmgriezi, atstājot 3-5 cm augstus celmiņus. Lai izvairītos no nezāļu savairošanās, mēslojuma iestrādi ieteicams veikt otrajā gadā pēc plantācijas ierīkošanas. 

Produkcijas ieguve

Kārkli sasniedz pļaušanas vecumu trešajā līdz piektajā gadā pēc iestādīšanas. Labi koptā plantācijās no ha var iegūt 30-35 tsausnas koksnes.vienā rotācijas ciklā. Pļaušanu veic ziemas mēnešos (novembris – marts) bezlapu stāvoklī. Var pļaut arī vasarā, tomēr tas veicina slimību izplatīšanos un novājina plantāciju.

Kārklu škeldošana izmantojot pašgājējus smalcinātājus tiek izmantota lielās platībās.

Nelielos stādījumos dzinumus nopļauj ar krūmgriežiem, savāc kaudzēs un sašķeldo ar mobilo škeldotāju.
Kārklu šķeldas izmanto centralizētās siltumapgādes ūdenssildāmajos un tvaika katlos, kas piemēroti mežizstrādes atlieku sadedzināšanai, vai pārstrādā koksnes granulās, kas izmantojamas arī privātmāju apkurē. Kvalitatīvi, tajā skaitā pēc sadegšanas siltuma, kārklu šķeldas neatšķiras no citu lapu koku šķeldām.
Kārklu škeldu kaudze (3-2 gadīgi kārklu dzinumiem).
Kārklu plantāciju mūža ilgums ir 25-30 gadi. Pēc tam plantācija vai nu jāatjauno, vai jālikvidē un platība jāizmanto citu kultūru audzēšanai.

Augsnes frēzēšana kārklu atvasājā.
Kārklu plantācijas ierīkošanas bruto aprēķins 2012. gadam (sagatavojis K.Makovskis):
Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" pētniece
Dr.silv. Dagnija Lazdiņa