Meklēt šajā emuārā

trešdiena, 2013. gada 2. oktobris

Projektu grupas pētnieki dodas iepazīties ar SIA Bervik Skog pieredzi Latvijā

Šī gada 23. septembrī ERAF proj. Nr. 2010/0268/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/118 darba grupa saņēma uzaicinājumu piedalīties seminārā, kura organizatori bija mežsaimniecības uzņēmumi SIA Bergvik Skog un SIA Skogssallskapet. 
Semināra mērķis – demonstrēt uzņēmumu panākumus koku stādījumu ierīkošanā neizmantotajās lauksaimniecības zemēs un organizēt profesionāļu diskusiju par stādījumu ierīkošanas metodēm un to pielietošanas rezultātiem. Seminārā piedalījās arī AS "Latvijas valsts meži" struktūrvienību „LVM Mežsaimniecība” un „LVM Sēklas un stādi” vadošie darbinieki un kokaudzētavu pārstāvji, kā arī Zviedrijas mežsaimniecības speciālisti.
Semināra laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar uzņēmumu praksi mežu apsaimniekošanā un jo īpaši – meža atjaunošanā un ieaudzēšanā. Semināra ietvaros tika pameklēti vairāki dažādu koku sugu stādījumi Rēzeknes, Dagdas un Ludzas un diskutēts par panākumiem vai neveiksmēm dažādu augsnes sagatavošanas paņēmienu un stādmateriāla pielietošanā. Objektos speciālisti sniedza vērtējumu par praksē pielietotajām atjaunošanas metodēm un iztaica ieteikumus audžu turamākajai apsaimniekošanai. Dalībniekiem tika demonstrēti bērza, egles, priedes un papeles stādījumi. Demonstrētais papeļu stādījums izcēlās ar ļoti augstu ātraudzību. Stādījuma ierīkošanai pielietots klons OP-42 un koku augstuma pieaugumi pēdējos gados pārsniedz 2m. Uzņēmuma SIA Bergvik Skog pārstāvji demonstrēja papeļu mātesdārzu Andrupenes pagastā, kurā tuvāko gadu laikā paredzēts iegūt reproduktīvo materiālu papeļu izmēģinājumu stādījumu ierīkošanai.
Kaspars Liepiņš
Dr. silv.
LVMI "Silava"
Meža atjaunošana un ieaudzēšana
video ziņojumu var noskatīties SIA Bervik Skog mājas lapā:

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru

Piezīme. Tikai šī emuāra dalībnieks var publicēt komentārus.